A+
a-

Wijkbeheerteam Hoogland zoekt versterking

Samenwerken om wonen in Hoogland nog fijner te maken, voor jezelf EN voor anderen, dat is waar het om gaat! 

Het WijkBeheerTeam Hoogland, kortweg het WBT, bestaat uit bewoners van Hoogland. Allemaal mensen met hart voor ons mooie dorp, die willen werken aan het behoud en de verbetering van het woon- en leefklimaat van Hoogland.

Regelmatig is er overleg met professionals om zaken met betrekking tot de leefbaarheid te bespreken. Denk hierbij aan overleg met de wijkagent en de vertegenwoordiger vanuit de gemeente die zich specifiek bezig houdt met klachten en wensen van de bewoners.

De commissie Buurtbudget is een werkgroep van het WBT; zij ontvangt en verdeelt het geld dat de gemeente ter beschikking stelt aan  de verschillende aanvragen vanuit de Hooglandse samenleving.

De Hooglandse Maatjes, de werkgroep Groen, de werkgroep Mobiliteit, de werkgroep Verkeer en de werkgroep Spelen zijn andere werkgroepen die onder het WBT actief zijn (zie ook onder Werkgroepen in het menu).

Op dit moment zoeken wij nieuwe mensen om ons team te versterken. We vergaderen één keer per maand in De Neng. Dus: heb je ideeën en wil jij je inzetten voor Hoogland dan ben je van harte welkom.

Voor aanmelding of verdere info kun je contact opnemen met Marion van Hees (033-8887289; mavanhees@kpnmail.nl).