A+
a-

Wie zijn wij?

Het wijkbeheerteam (WBT) Hoogland is een enthousiast team van vrijwilligers dat maandelijks bij elkaar komt om allerlei onderwerpen en thema’s die aandacht nodig hebben in Hoogland te bespreken en actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Daarnaast zijn de meeste leden ook lid van één van de werkgroepen.  Het WBT Hoogland bestaat op dit moment  uit de volgende leden:

Marion van Hees

Marion van Hees
Plv. voorzitter WBT
Lid Werkgroep Hooglandse Maatjes
mavanhees@kpnmail.nl

gerda

Gerda Dechamp
Lid WBT
Lid Werkgroep Spelen
Lid Werkgroep Mobiliteit
gerdechamps@planet.nl

ineke

Ineke Nagel
Secretaris WBT
Lid Werkgroep Buurtbudget
inekenagel@casema.nl

Cor Uppelschoten

Ankie Hilhorst
Lid WBT
Notulist WBT
ankiehilhorst@gmail.com

 

Jessica Dirks

Jessica Dirks
Lid WBT
Websitebeheer WBT
jessica.dirks@xs4all.nl

maria linders

Wim de Haan
Lid WBT
wdeh@kpnplanet.nl

faceicon

Timo Blom
Voorzitter WBT
Lid Werkgroep Buurtbudget
Lid Werkgroep Verkeer
blom-kok@planet.nl

maria linders

Wilma Adriaanse
Lid WBT
Lid Werkgroep Verkeer
wilma.adriaanse@gmail.com