A+
a-

Werkgroep Mobiliteit

De Werkgroep Mobiliteit richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes in Hoogland voor valide en minder valide personen, gebruikers van rolstoelen, scootmobielen en mensen met rollators en kinderwagens. De werkgroep signaleert ook of op- en inritten, oversteekplaatsen voor eerdergenoemden en visueel gehandicapten veilig en goed toegankelijk zijn. Daar waar die verbeteringen behoeven zal voor zover het Gemeentelijke voorzieningen betreffen contact worden opgenomen met de daarvoor verantwoordelijke instanties e.e.a. in nauwe samenwerking met het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA). Wanneer het gaat om een openbare locatie gaat met een particuliere eigenaar (bijvoorbeeld een winkel of een medische voorziening) dan nemen wij contact op met de eigenaar/huurder van de betreffende locatie om te zien of wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen die de gesignaleerde obstakels weg kan nemen.

Zo heeft de Werkgroep Mobiliteit kaartjes ontworpen die kunnen worden geplaatst  op de voorruit van auto’s, winkels en andere voorzieningen om weggebruikers er op te attenderen dat de positie van hun voertuig een hindernis kan vormen voor ouderen, gehandicapten en mensen met kinderwagens.

De werkgroep wil daarnaast het begrip voor mensen met een beperking vergroten door het geven van voorlichting. In samenwerking met het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) hebben wij een lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool, getiteld: “Een beperking, nou en?!”  Kinderen uit groep 6-7-8  maken op een speelse en interactieve manier kennis met het dagelijks leven van mensen met een beperking en leren dat mensen ondanks een beperking toch nog tal van mogelijkheden hebben om aan de samenleving deel te nemen. De afgelopen jaren hebben we dit programma met veel succes op verscheidene basisscholen aangeboden.  Ook dit jaar zal weer een aantal basisscholen worden bezocht.

Meer weten over  de Werkgroep Mobiliteit? Wilt u een obstakel melden of heeft u interesse voor de ervaringsles?  Neem dan contact op met Dorrit Horsten, Chris van Lottum of Gerda Dechamps  via werkgroepmobiliteit@live.nl.