A+
a-

Voor wie?

Het WBT vertegenwoordigt de belangen van alle wijkbewoners en waar nodig functioneert het team als klankbord voor een ieder. Een aantal kwetsbare groepen heeft onze bijzondere aandacht, zoals: kinderen, mensen met een lichamelijke beperking en ouderen (55+).