A+
a-

Uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering van het WijkBeheerTeam Hoogland

Het WijkbeheerTeam Hoogland (WBT) bestaat uit actieve bewoners uit Hoogland. Allemaal mensen met een hart voor ons mooie dorp, die willen meewerken aan het behoud en de verbetering van het woon- en leefklimaat van Hoogland.

Regelmatig is er overleg met professionals om zaken met betrekking tot de leefbaarheid te bespreken. Dit zijn o.a. de wijkagent en onze vertegenwoordiger uit de gemeente die zich specifiek bezig houdt met klachten en wensen van bewoners van Hoogland. Ook is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de corporaties in Amersfoort.

De commissie Buurtbudget is een werkgroep van het WBT; zij ontvangt en verdeelt het geld dat de gemeente ter beschikking stelt onder de verschillende aanvragen vanuit de Hooglandse bevolking.

De Hooglandse Maatjes, de werkgroep Groen, de werkgroep Verkeer en de werkgroep Spelen zijn andere werkgroepen die onder het WBT actief zijn.

Wilt u een of meerdere vergaderingen bijwonen of wilt u ons team versterken, dan nodigen wij u hiervoor van harte uit.

Wij vergaderen één keer in de maand in De Neng van 20.00-22.00 uur op iedere tweede woensdag van de maand.