A+
a-

Over ons

In Hoogland is het fijn wonen in een groene, landelijke  omgeving met de gemakken van de stad dichtbij. De dorpsgemeenschap van Hoogland wordt gekenmerkt door een groot saamhorigheidsgevoel, wat zich uit in tal van feesten zoals carnaval en het Dorpsfeest, maar ook in zorg voor elkaar en de woonomgeving. Hooglanders zijn er dan ook trots op om in Hoogland te wonen.

Het wijkbeheerteam Hoogland – kortweg WBT – probeert er alles aan te doen om dit zo te houden. Het WBT bestaat uit bewoners van Hoogland, die zich vrijwillig en actief bezig houden met allerlei zaken in en over de wijk. Het WBT heeft hiervoor regelmatig contact met andere betrokken partijen zoals de gemeente Amersfoort, Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, de wijkagent, Buurtzorg en Welzijn.

Het WBT wil niet alleen een club zijn waar de stand van zaken in de wijk wordt besproken maar steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Hiervoor zijn werkgroepen opgericht die activiteiten ondernemen, al dan niet gericht op specifieke doelgroepen.