A+
a-

Buurtbudget

Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders?

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor Hoogland.  Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? Wilt u zich hier graag voor inzetten maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget. Ook verenigingen, scholen e.d. kunnen een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Hoogland en een open karakter heeft. De bijdrage uit het buurtbudget bedraagt maximaal € 1000.

De oproep voor nieuwe aanvragen wordt ieder jaar tijdig gepubliceerd in zowel De Hooglander courant  als op deze website. Ca 2 maanden na de sluitingsdatum hoort u of uw aanvraag is gehonoreerd. Wanneer uw aanvraag is gehonoreerd, kunt u de kosten die u gemaakt heeft (tot maximaal het bedrag dat u is toegekend) declareren. Wij streven ernaar om de gedeclareerde kosten zo snel mogelijk te voldoen.

Let op. Bij fysieke aanvragen vragen wij u om de volgende documenten mee te leveren:

–          Handtekeningen van alle betrokkenen/omwonenden waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak bestaat voor de aanvraag.

–          Een tekening of kaartje waarop staat aangegeven hoe de voorgestelde ingreep eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen in de openbare ruimte toetsen of het past binnen hun beleid.

–          Korte uitleg wat u en/of betrokkenen van plan zijn om zelf te gaan doen om het plan te realiseren.

Voor  sociale aanvragen zoals evenementen en feesten geldt dat uitsluitend budget kan worden aangevraagd voor extra zaken zoals de huur van een partytent, een springkussen en andere spelattributen, enz. U kunt dus niet voor eten en drinken geld aanvragen.