A+
a-

Aanvraagformulier Buurtbudget 2016

De Werkgroep Buurtbudget komt bij elkaar om de aftrap voor het Buurtbudget 2016 te geven
De Werkgroep Buurtbudget komt bij elkaar voor de aftrap van het Buurtbudget 2016

 

Beste Hooglanders,

Ook in 2016 kunt u weer een buurtbudget aanvragen! In totaal heeft Hoogland voor 2016 een bedrag van ca € 20.800 te verdelen. Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden.

>> AANVRAAGFORMULIER BUURTBUDGET 2016

Zorg ervoor dat u het formulier uiterlijk 15 februari 2016 opstuurt naar Wijkcentrum de Neng, t.a.v. WBT, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland of per email naar: wijkbeheerteamhoogland@live.nl.

 

Buurtbudget aanvragen hoe ging dat ook al weer?

Dien plannen in die ten goede komen aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders. Net als vorig jaar kunnen ook verenigingen, scholen e.d. een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Hoogland (met een open karakter!).

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen.

 

Na 15 februari 2016 gaat de werkgroep alle aanvragen inventariseren en op integere wijze beoordelen. Naar verwachting is begin maart 2016 de uitslag bekend. Deze kunt u dan te zijnertijd  hier raadplegen.

Wij hopen dat er weer mooie aanvragen binnen komen!

Succes, Werkgroep Buurtbudget